Entreprenørportalen

Aftalevilkår
 1. Entreprenørportalen er en platform som formidler byggeopgaver til fra den almene borger til store entreprenører. Der bliver ikke stillet ansvar for det udførte arbejde.

 2. Kunden betaler ikke for den aftalte  prøveperiode. Den aftalte procentsats for færdigudført arbejde, kan varier afhængig af arbejde og aftale.

 3. Entreprenørportalen.dk forbeholder sig retten til at afbryde samarbejdet med fagmand ved grov misligholdelse af den indgåede aftale.

 4. Entreprenørportalen.dk forbeholder sig retten til at fakturere bygherrer/hovedentreprenør direkte for den aftalte procentsats, for den pågældende opgave.

 5. Kommunikation og økonomi mellem fagmand og Entreprenørportalen.dk er strengtfortroligt.

 6. Det er ikke tilladt at videresælge en givet opgave til tredjepart (underentreprenør), uden forudgående tilladelse fra Entreprenørportalen.dk.

 7. Fagmand er forpligtet til at kontakte bygherrer indenfor 72 timer, efter at have taget imod en opgave.

 8. Fagmand er forpligtet til at oplyse Entreprenørportalen om accepterede opgaver.

 9. Fagmand er forpligtet til at give besked med det samme, hvis en opgave ikke ønskes.

 10. Fagmand er forpligtet til at oplyse Entreprenørportalen.dk om alle opgaver samt den præcise entreprisesum aftalt med kunden, så snart tilbudet er accepteret.

 11. Entreprisehonoraret (svarende til den aftalte procentsats) indbetales til Entreprenørportalen.dk, senest når fagmand modtager 1. rate af byggesagen.

 12. Fagmand er forpligtet til at, oplyse Entreprenørportalen.dk  om status og situation ifht. de godkendte sager, fagmand har taget.

 13. Entreprenørportalen.dk tager forbehold for løbende ændringer i aftalevilkår, ved betydelige ændringer vil partnere blive kontaktet.
Entreprenørportalen